Select Page

Privacyverklaring M2Business

M2Business, gevestigd te ‘Oud-Beijerland’, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

M2Business verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan M2Business (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op mijn website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over je activiteiten op mijn website;
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer;

De manier waarop ik gegevens verzamel:

M2Business verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het aanvragen van een gift, het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten of het aanmelden voor een cursus of iets dergelijks. M2Business verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven of een overeenkomst die je met M2Business hebt gesloten.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:

M2Business verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je betaling af te kunnen handelen;
 • Om een nieuwsbrief en/of reclame aan je te verzenden;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
 • Om je bezoekersgedrag te analyseren.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

M2Business bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

M2Business verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit M2Business een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. M2Business blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

M2Business gebruikt technische, functionele en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door M2Business;
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij M2Business een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die M2Business van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ‘email-adres’. M2Business reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

M2Business neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via miranda@m2business.nl.

Cookie Statement

Cookies

Ik kan cookies gebruiken om je ervaring op mijn Website te verbeteren. Een cookie is een klein stukje informatie dat op je computer wordt opgeslagen als je mijn Website bezoekt. Met cookies kan mijn Website je herkennen wanneer je mij weer bezoekt. Cookies zorgen er daarnaast voor dat de Website snel is, je mijn Website veilig kan bezoeken en ik fouten op mijn Website kan opsporen. Als je geen cookies wilt ontvangen kan je in je browser je instellingen veranderen en cookies verwijderen. Let wel op: mijn Website werkt dan minder goed.

Links

Op mijn Website kunnen links naar andere websites staan. Ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van andere websites. Ik adviseer je dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wijzigingen aan deze privacy statement

Ik kan deze privacy statement zo nu en dan bijwerken. Als ik een grote veranderen aanbreng in deze Cookie statement, zal ik dit op mijn Website vermelden en stuur ik je een e-mail.

Vragen? Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je mij een mail sturen naar miranda@m2business.nl.

Met enthousiaste en ondernemende groet,

Miranda Baars

Miranda Ouwehand
Albert Schweitzererf 18
3263 SL Oud-Beijerland

Miranda @ M2business.nl

06-55324135

KvK 70605645

Let's connect!

12 + 1 =